Al club Pàdel Vilablareix ens hem marcat l’objectiu d’iniciar, formar i perfeccionar als més joves en aquest esport que ens els últims anys ha vist com el número de jugadors que el practicaven ha augmentat exponencialment.

Escoleta - Pàdel Vilablareix
És per això que des del club volem transmetre i fer aprendre el pàdel als més joves amb activitats i jocs tots els beneficis que aporta la pràctica d’aquest esport. Un esport divertit i social que els “enganxarà”

Per què escollir el club Pàdel Vilablareix

 • Instal·lacions, vestidors i pistes de pàdel preparades i de primera qualitat.
 • Monitors qualificats.

Beneficis dels joves a l’hora de practicar pàdel

FISIOLÒGICS

 • Lluita contra l’obesitat i el sedentarisme infantil i juvenil.
 • Augment de la coordinació general i específica (òcul-manual).
 • Hàbit actiu per la pràctica de l’activitat física.
 • Augment de la força muscular.
 • Millora de l’estat d’ànim.

MOTRICITAT

 • Millora el desenvolupament psicomotriu.
 • Millora la coordinació general. Coordinació entre visió i moviments.
 • Proporciona un correcte desenvolupament corporal.
 • Millora els desplaçaments i equilibri.

PSICOSOCIAL

 • Proporciona diversió i un estat d’ànim positiu.
 • El pàdel és un esport en equip, millora el caràcter social de la persona.
 • El pàdel com a esport aporta valors de superació, treball en equip (parella), esforç i col·laboració.
 • Millora l’autocontrol de les reaccions emocionals.

Preus

1 dies / setmana

36€/mes

2 dies / setmana

65€/mes

3 dies / setmana

85€/mes